Đai ốc kẹp DRGN cho đường ray DIN bất đối xứng

Đai ốc kẹp DRGN cho đường ray DIN bất đối xứng