Dây nối đất và liên kết CPIW

Dây nối đất và liên kết CPIW, thép không gỉ cho bu lông lớn