Thanh cái nối đất và trung tính có Kẹp ray DIN Xanh/Vàng

Thanh cái nối đất và trung tính có Kẹp ray DIN Xanh/Vàng